Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
pdf 0,7Mb) Biotelemeetria ja otoliidi mikrokeemia

Biotelemeetria ja otoliidi mikrokeemia

Biotelemeetria on kaasaegne vahend loomade, lindude ja kalade käitumisharjumuste uurimiseks. Sõltuvalt oludest, uuritavast liigist ja eesmärkidest kasutatakse kas akustilisi või raadiosignaale saatvaid märgiseid. On ka erinevaid parameetreid registreerivad märgiseid, ning ka selliseid, mis on võimelised informatsiooni edastama satelliitide kaudu. Eestis oleme kalastiku uuringutes kasutanud akustilist telemeetriat juba aastast 2009. Akustiliste märgistega varustatud tõugjate jälgimine toimub ka seoses Laeva jõe alamjooksu taastamisega.

Teine kaasaegne, alles viimasel ajal Eestis kasutama hakatud meetod kalade rännete uurimiseks on otoliidi mikrokeemilise sõrmejälje meetod. Käesolevas projektis annab meetod võimaluse uurida Emajõe süsteemis elavate tõugjate rändeid ja elupaikade valikuid ning hinnata läbiviidud asustamiste ja elupaikade taastamistööde tulemuslikkust. 

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

Tänased tööd
Suuremad LIFE Happyriver ja LIFE Springday projektid on lõppenud. Jätkuvad Eesti kalastiku uuringud ja tuura asustamine Narva jõkke.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Biotelemeetria ja otoliidi mikrokeemia

Biotelemeetria on kaasaegne vahend loomade, lindude ja kalade käitumisharjumuste uurimiseks Sõltuvalt oludest, uuritavast liigist ja eesmärkidest kasutatakse kas akustilisi või raadiosignaale saatvaid märgiseid

Biotelemeetria ja otoliidi mikrokeemia

www.loodushoid.ee © 2017 Eesti Loodushoiu Keskus »