Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
ee) LIFE+: HAPPYFISH

LIFE+: HAPPYFISH

Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal

LIFE+ projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal", koodnimetusega HAPPYFISH, tegeleb unikaalsete veeliste ökosüsteemide (Emajõe vanajõed) taastamise ja kaitsega ning ohustatud Natura 2000 kalaliikide taasasustamise ja kaitsega Alam-Pedja NATURA 2000 looduskaitsealal.

Projekti eesmärgid

1. Väärtuslike kudealade ja elupaikade taastamine ning kaitse;
2. Üle-Euroopalise tähtsusega kalaliikide: tõugjas (Aspius aspius), hink (Gobitis taenia), vingerjas (Misgurnus fossilis) ning võldas (Cottus gobio), taastootmine ja kaitse.

Projekti HAPPYFISH elluviimist ja tegevusi koordineerib Eesti Loodushoiu Keskus. Projekt kestab 2009. aasta veebruarist 2012. aasta novembrini. 

LIFE+: HAPPYFISH
Alam-Pedja looduskaitseala asukoht (www.alam-pedja.ee).

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

LIFE+: HAPPYFISH

Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal LIFE+ projekt "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal", koodnimetusega HAPPYFISH , tegeleb unikaalsete veeliste ökosüsteemide ( Emajõe vanajõed ) taastamise ja kaitsega ning ohustatud Natura 2000 kalaliikide taasasustamise ja kaitsega Alam-Pedja NATURA 2000 looduskaitsealal Projekti eesmärgid 1

LIFE+: HAPPYFISH

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »