Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
nelja parimatest parima projekti hulka! Projekti meeskond tänab kõiki projekti elluviimisele kaasaaiatajaid ja asjaosalisi! Projektid

Alates asutamisest 2000 aastal on Eesti Loodushoiu Keskus olnud keskendunud tegevustele, mis aitavad kaitsta Euroopa  ja  Eesti jaoks väärtuslikke vee-elupaiku (aquatic) ja –liike.

Loodushoiukeskusel oli võtmeroll  Natura 2000 alade võrgustiku kujundamisel Eesti sisevete  ja rannikumere ja neid asustavate väärtuslike liikide kaitseks enne Eesti astumist Euroopa Liitu.

Osalenud seadusandlikus tegevuses ja riiklike arengukavade koostamisel. Koostanud loodusalade kaitse korralduskavu ja ohustatud liikide kaitse tegevuskavu. Tähtsal kohal on olnud Loodusdirektiivi ja Vee raamdirektiivi põhimõtete koosrakendamine veekogude kaitsel.

Tegelnud väärtuslike elupaikade (jõgede 3260, lamminiitude 6450, allikate 7220* ja 7160) kaitse ja taastamisega.

Inkubeerinud, kasvatanud ja taasasustanud kaitset vajavaid  (tõugjas) või hävinud (Atlandi tuur  Acipenser oxyrhinchus) liike. Rakendanud innovaatilisi ja originaalseid meetodeid liikide käitumisharjumuste uurimisel (biotelemeetria).

Teinud massiivset Natura 2000 väärtusi kajastavat tööd (rahvus- TV, Raadio, trükimeedia, interneti-meedia) vahendusel ja ürituste kaudu. Pidanud oluliseks laste ja noorte harimist ja nendele võimaluste loomist looduse tundmaõppimiseks ja loodusarmastuse tekkeks.

Tutvustanud ühingu poolt korraldatud projekte rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil, jaganud kogemusi konverentsidel ja seminaridel.

Praegu on käimas kaks Life+ projekti , mille eesmärkideks on elupikade (jõgede ja allikate) kaitse  ja taastamine Natura 2000 aladel.

LIFE Springday edukalt teostatud!

Eesti nõrglubjaallikate kaitse ja seisundi parandamisega tegelenud projekt on lõppenud. Saaremaal Viidumäel, Vormsi saarel Prästvike järve ümbruses ja Järvamaal Kiigumõisas taastasime põhjaveest sõltuvaid elupaiku, hooldasime Prästvike järve ja rajasime kaks populaarset matkarada.

Happyriver taastab Laeva jõe alamjooksu

LIFE Happyriver projekt on jõudnud konkreetsete tegevusteni. Alanud on Laeva jõe alamjooksu loodusliku sängi puhastamise ja taasavamise tööd.

Happyfish parimate LIFE Nature projektide seas!

Saabus rõõmustav uudis- Happyfish projekt on saanud suure tunnustuse osaliseks. Euroopa Liidu LIFE Nature projektide seast on Happyfish valitud  2013. a. nelja parimatest parima projekti hulka! Projekti meeskond tänab kõiki projekti elluviimisele kaasaaiatajaid ja asjaosalisi!

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

Tänased tööd
Suuremad LIFE Happyriver ja LIFE Springday projektid on lõppenud. Jätkuvad Eesti kalastiku uuringud ja tuura asustamine Narva jõkke.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Projektid

Alates asutamisest 2000 aastal on Eesti Loodushoiu Keskus olnud keskendunud tegevustele, mis aitavad kaitsta Euroopa ja Eesti jaoks väärtuslikke vee-elupaiku (aquatic) ja –liike Loodushoiukeskusel oli võtmeroll Natura 2000 alade võrgustiku kujundamisel Eesti sisevete ja rannikumere ja neid asustavate väärtuslike liikide kaitseks enne Eesti astumist Euroopa Liitu

Projektid

www.loodushoid.ee © 2017 Eesti Loodushoiu Keskus »