Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
2015 Läänemere tuur

Atlandi tuura taasasustamine Läänemerre

Uus tase! Algas projekt LIFE Baltic Sturgeon

Ettevalmistused ja pilootprojektid on tehtud, nüüd algab tõsisem töö. Allkirjastatud on leping Euroopa Komisjoniga Läänemere tuura asurkonna taastamiseks projekti LIFE Baltic Sturgeon käigus. Tööd algavad 2022. aasta septembris ja lõppevad 2027. aasta detsembris.

Asustamine 2018 - 2021

2018. aastal alustasime Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel järgmist läänemere tuura (Acipennser oxyrhynchus) asustamise etappi. Plaanis olli asustada Narva jõkke erineva vanuserühma isendeid. Seatud eesmärgid täideti. Tuurade kasvatamises omandati väärtuslikke kogemusi ja asustamine pälvis laialdast tähelepani nii kohalikul kui ka üleriigilisel tasemel.

Postimees 14.09.2021

Projekti lõpparuanne.

pdf (.pdf 1,6Mb).
Läänemere tuur
Asustamine 29.11.2018, Narva

Programm 2011 - 2014

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel sai aastatel 2011-2014 alguse Läänemeres ajalooliselt elanud Atlandi tuura taasasustamine Eesti vetesse. Esimeses etapis viidi läbi liigi asurkondade ajaloolise ja tänapäevas leviku uuringud. Määrati kindlaks, milline liik viimati Läänemerd asustas ja kus veel elujõulised looduslikud populatsioonid leiduvad. Seepeale toodi Kanadast asustamiseks tuura maimud, mis kasvatati kohalikes kalamajandites asustusküpseks ja asustati Narva jõkke. Ühtlasi on osaletud aktiivselt rahvusvahelise töörühma töös, mis valmistab ette suuremamahulist, kogu Läänemerd hõlmavat tuurapopulatsiooni taastamist. 

pdf Esimese etapi aruanne (.pdf 1,5Mb).

Projekti esimese etapi lõppseminar

Projekti esimese etapi tulemusi tutvustati ja tuurast laiemalt räägiti seminaril, mis toimus 30. juulil 2014 Keskkonnaministeeriumis

 

Tuura asustamise esimene etapp pälvis suurt huvi ja seda on kajastatud ulatuslikult.

Põhjarannik, 07.08.2014

Vikerraadio 13.08.2014

Lugu algab umbes saate 8'ndal minutil

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Läänemere tuur

Atlandi tuura taasasustamine Läänemerre Uus tase! Algas projekt LIFE Baltic Sturgeon Ettevalmistused ja pilootprojektid on tehtud, nüüd algab tõsisem töö Allkirjastatud on leping Euroopa Komisjoniga Läänemere tuura asurkonna taastamiseks projekti LIFE Baltic Sturgeon käigus

Läänemere tuur

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »