Projektid      Kontakt      

Vee-elustiku

väärtuslike elupaikade kaitse
Interreg III A projekt koondnimetusega BREAM on käivitatud selleks, et paremini tundma õppida Emajõe-Peipsi-Võrtsjärve süsteemi latikaid ja uute teadmiste valguses parandada latikate kasutamise ja kaitse korda. Projekti kaugem eesmärk on latikavarude seisundi parandamine. Toetajad: Kes või mis on BREAM?

Kes või mis on BREAM?

Interreg III A projekt koondnimetusega BREAM on käivitatud selleks, et paremini tundma õppida Emajõe-Peipsi-Võrtsjärve süsteemi latikaid ja uute teadmiste valguses parandada latikate kasutamise ja kaitse korda. Projekti kaugem eesmärk on latikavarude seisundi parandamine.

Kes või mis on BREAM?
Latika märgistamine Värska lahel
Koondnimetus BREAM tähendabki inglise keeles latikat. Projekti täielik nimetus on Organization of sustainable use of the fish resources of Lake Peipsi and its catchment area through protection and management of spawning areas (Peipsi järve ja tema valgala kalavarude säästava kasutamise korraldamine koelmualade kaitse ja hooldamise kaudu).

Projekti käigus uuritakse kalu eelkõige märgistamise-taaspüügi meetodiga, määratakse kindlaks kalade ränded ja eelistused koelmute valikul. Vajalikud välitööd tehti aastatel 2005-2006 Eesti Loodushoiu Keskuse ja Läti Kalastajate Ühingu poolt. Projekti juhtpartneriks on Eesti Loodushoiu Keskus.

Kalade märgistamine kaasab projekti tegemistesse väga palju inimesi. Iga projekti piirkonnas kaladega kokku puutuv isik võib ühel heal päeval märgistatud kala kohata.

Toetajad:
http://www.loodushoid.ee/uus/sisu/2_1_1_.jpg http://www.loodushoid.ee/uus/sisu/2_1_2_.gif

 

Keskuse tutvustus
Eesti Loodushoiu Keskus on 2000. aastal asutatud ühing, mis tegeleb peamiselt sisevete kaitse ja kalastiku elutingimuste parandamisega.

Elupaikade kaitse
Allikad, jõed ja järved on meie ühine rikkus, mille suurim väärtus on nende looduslik seisund. Vee-elupaikasid hoides tagame puhta vee, liigirikka elustiku ja kauni looduse.

LIFE projektid
2022. aasta septembris algas viieaastane projekt LIFE Baltic Sturgeon. Lõpule on jõudmas Pärnu jõestiku elupaikade taastamise tulemuslikkuse uuringud ja kalateede tõhususe uuringud. Käimas on Võsu jõe paisjärvede mõjude uuring.

Lahtiütlus. LIFE projekte kaasrahastab Euroopa Liidu LIFE programm. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu seisukohti. Nende eest ei saa vastutada Euroopa Liit.

Kontaktandmed
Veski 4, Tartu 51005
Tel: (+372) 7 422 767
E-post:
Tel: (+372) 5176886

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Kes või mis on

Latika märgistamine Värska lahel Koondnimetus BREAM tähendabki inglise keeles latikat Projekti täielik nimetus on Organization of sustainable use of the fish resources of Lake Peipsi and its catchment area through protection and management of spawning areas (Peipsi järve ja tema valgala kalavarude säästava kasutamise korraldamine koelmualade kaitse ja hooldamise kaudu) Interreg III A projekt koondnimetusega BREAM on käivitatud selleks, et paremini tundma õppida Emajõe-Peipsi-Võrtsjärve süsteemi latikaid ja uute teadmiste valguses parandada latikate kasutamise ja kaitse korda. Projekti kaugem eesmärk on latikavarude seisundi parandamine.

Kes või mis on BREAM?

www.loodushoid.ee © 2023 Eesti Loodushoiu Keskus »